Poprawnie: w XVII wieku Polska walczyła ze Szwecją, Szwedzi podczas wojny z Polską oblegali Jasną Górę, Ze Szwedami walczył hetman Czarniecki, Z Turkami pod Wiedniem walczył król Jan III Sobieski, Bitwa pod Wiedniem miała miejsce w 1683 roku, W XVII wieku Polska graniczyła z Rosją, Potop szwedzki, Dowódca wojskowy w dawnej Polsce to hetman, Ze Szwedami i Turkami walczyła husaria, Wojny w XVII wieku osłabiły Polskę , Przyczyną wojny ze Szwecją był Bałtyk, Na Jasnej Górze znajduje się klasztor który obronił sie przed Szwedami, Jak Czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze, Odsiecz to zbrojna pomoc dla oblężonego miasta lub zamku, Wiktoria to zwycięstwo, Niepoprawnie: w XVII wieku Polska walczyła z Francja, Szwedzi podczas wojny z Polską oblegali Jelenią Górę, Ze Szwedami walczył hetman Chmielewski, Z Turkami pod Wiedniem walczył król Jan Chodkiewicz, Bitwa pod Wiedniem miała miejsce w 1783 roku, W XVII wieku Polska graniczyła z Francją, Potop turecki, Dowódca wojskowy w dawnej Polsce to generał, Ze Szwedami i Turkami walczyła kawaleria powietrzna, Wojny w XVII wieku wzmocniły Polskę, Przyczyną wojny ze Szwecją były Tatry, Na Jasnej Górze znajduje się klasztor który obronił sie przed Turkami, Jak Sobieski do Poznania po szwedzkim zaborze, Odsiecz to część szabli szlacheckiej, Wiktoria to przegrana,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?