Create better lessons quicker
1) lung a) mare b) înalt c) scurt d) strâmb 2) scund a) gras b) înalt c) mic d) puternic 3) gras a) gros b) mare c) mic d) slab 4) băiat a) copil b) fată c) elevă d) puști 5) adunare a) împărțire b) adăugare c) scădere d) completare 6) față a) băiat b) spate c) invers d) chip 7) amic a) inamic b) prieten c) dușman d) bucuros 8) a urî a) a iubi b) a bucura c) a liniști d) a îndrăgi 9) tineri a) copii b) vârstnici c) bătrâni d) oameni 10) coborâm a) urcăm b) mergem c) suim d) pășim 11) începe a) încetează b) termină c) desenează d) sfârșește 12) calmă a) agitată b) veselă c) nervoasă d) neliniștită 13) a ataca a) a conduce b) a păzi c) a proteja d) a apăra 14) a pleca a) a sosi b) a veni c) a ajunge d) a se duce 15) compliment a) ofensă b) jignire c) insulă d) insultă

Antonime (cuvinte cu înțeles opus)

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives