1) Ki volt Magyarország miniszterelnöke 1956.október 23-án? a) Kádár János b) Gerő Ernő c) Hegedüs András d) Nagy Imre e) Rákosi Mátyás 2) Hol állt a forradalom estéjén ledöntött Sztálin-szobor? a) Az Országház előtt. b) Az Oktogonnál. c) A Városligetnél. d) A Nemzeti Múzeumnál. e) A Gellért-hegyen. 3) Ki volt a forradalom idején a Szovjetunió első számú politikai vezetője? a) Hruscsov b) Sztálin c) Molotov d) Malenkov e) Andropov 4) Melyik hidegháborús válság zajlott a forradalommal párhuzamosan? a) Koreai háború b) Szuezi válság c) Kelet-berlini felkelés d) Görög polgárháború e) Poznani zavargások 5) Ki nem volt tagja a harmadik Nagy Imre kormánynak? a) Tildy Zoltán b) Bibó István c) Kádár János d) Hegedüs András e) Kovács Béla 6) Hol dördült véres sortűz 1956.október 25-én. a) A Hősök terén b) Az MDP székházánál c) A Parlament előtt d) Az Andrássy 60-nál e) A Kilián laktanyánál 7) Mikor indították meg a szovjetek a Forgószél hadműveletet? a) 1956.október 31. b) 1956.november 2. c) 1956.november 4. d) 1956.november 7. e) 1956.november 6. 8) Hol tartották a fővárosban legtovább állásaikat a szabadságharcosok? a) Corvin köz b) Lánchíd budai hídfő c) Széna tér d) Csepel-sziget e) Baross tér 9) Melyik ország nagykövetségére menekült Nagy Imre ? a) Ausztria b) Lengyelország c) Jugoszlávia d) Románia e) Csehszlovákia 10) Mikor volt Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése? a) 1989.március 15. b) 1988.június 16. c) 1989.október 23. d) 1988.június 16. e) 1988.október 23.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarországon

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?