1) Na zdjęciu przedstawiono: a) Pantofelka b) Euglenę zieloną c) Morszczyna d) Śluzowca 2) Przedstawicielami protistów roślinopodobnych są: a) Pantofelek, Euglena zielona, morszczyn b) Śluzowiec, Euglena zielona, Listownica c) Euglena zielona, okrzemki, morszczyn d) Okrzemki, Zarodziec malarii, Śluzowiec 3) Na zdjęciu przedstawiono organizm, który w obecności światła odżywia się: a) cudzożywnie b) samożywnie c) saprofitycznie d) pasożytniczo 4) Pierwotniak chorobotwórczy, wywołujący malarię przenoszony jest przez: a) muchę tse-tse b) wszystkie kotowate c) malpę kapucynkę d) komara widliszka 5) Wodniczka tętniąca (element budowy pantofelka) odpowiedzialna jest za: a) usuwanie nadmiaru wody z komórki b) trawienie pokarmu c) kierowanie czynnościami życiowymi komórki d) poruszanie się 6) Na którym zdjęciu przedstawiono okrzemki? a) b) c) d) 7) Która informacja dotycząca protistów jest błędna? a) Osadzanie się na dnie mórz i oceanów przez miliony lat pancerzyków protistów było powodem powstania skał osadowych b) Protisty stanowią pokarm dla bardzo wielu zwierząt, wchodzą w skład planktonu c) Cudzożywne protisty wraz z bakteriami rozkładają szczątki roślinne i zwierzęce. Są saprofitami d) Protisty cudzożywne produkują ogromne ilości tlenu w procesie fotosyntezy

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?