zawierać - umowę, kontrakt; warunek umowny, otwierać - okno, drzwi, nowy sklep, nowe perspektywy, składać się z - elementów, fragmentów, części, nawiązywać - kontakt, stosunek pracy, współpracę, rozwiązywać - umowę, stosunek pracy, dokonywać - interpretacji, analizy, czynić - uwagi, komentarze, utrzymywać - rodzinę, samochód w dobrym stanie, zachowywać - tradycje,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?