1) Numerele care se adună se numesc... a) sumă b) este acel număr. c) termeni d) 10 + 3 2) Rezultatul adunării se numește... a) sumă b) 6 unități c) 18 și 20 d) termeni 3) Rezultatul scăderii se numește... a) numere pare b) 8 c) diferență d) sumă 4) 0, 2, 4, 6, 8 sunt .... a) nu se schimbă b) numere pare c) 6 unități d) 20 5) 1, 3, 5, 7, 9 sunt .... a) 10 + 3 b) numere impare c) numere pare d) diferență 6) Dacă îl adunăm pe 0 la un număr, rezultatul.... a) este acel număr. b) 20 c) 10 + 3 d) termeni 7) Schimbând locul termenilor într-o operație de adunare, rezultatul.... a) nu se schimbă b) 10 + 3 c) 20 d) 30 + 1 8) Numărul 16 este format dintr-o zece și ....  a) 18 și 20 b) 6 unități c) 16 d) diferență 9) Numărul 28 este format din două zeci și .... a) diferență b) este acel număr. c) 8 unități d) 10 + 3 10) Descompunerea numărului 13 în zeci și unități este ... a) 8 unități b) 10 + 3 c) 18 și 20 d) 6 unități 11) Descompunerea numărului 31 în zeci și unități este ... a) 20 b) este acel număr. c) 30 + 1 d) 8 unități 12) Vecinii numărului 19 sunt .... a) numere pare b) 20 c) 8 unități d) 18 și 20 13) Vecinii numărului 30 sunt .... a) diferență b) 29 și 31 c) numere pare d) 8 14) Numărul cu 3 mai mare decât 5, este .... a) 22 b) 30 + 1 c) 18 și 20 d) 8 15) Numărul cu 4 mai mare decât 21, este .... a) 6 unități b) 25 c) 10 + 3 d) termeni 16) Numărul cu 2 mai mic decât 18, este .... a) 8 unități b) numere impare c) 16 d) 30 + 1 17) Numărul cu 6 mai mic decât 26, este .... a) 25 b) 20 c) 22 d) este acel număr. 18) Diferența numerelor 26 și 4 estte .... a) diferență b) 20 c) 8 d) 22 19) Suma numerelor 23 și 7 este .... a) 16 b) 8 unități c) 6 unități d) 30

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?