nadążać - za postępem , nakładać - na pracownika obowiązek, podkreślić - znaczenie projektu, podlegać - zmianom, podnosić - cenę, pokryć - koszt, powoływać - na stanowisko rzecznika, pozwalać - na posiadanie 2 obywatelstw, przeprowadzić - rekrutację,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?