1) ΤΟ ΝΕΡΟ .... a) κινείται b) είναι σταθερό c) είναι ακίνητο 2) ΤΟ ΝΕΡΟ a) ωφέλιμο b) περιττό c) βλαβερό 3) Ποιες σταγόνες θερμαίνει ο ήλιος; a) από τις θάλασσες b) από τις λίμνες c) από τα ποτάμια d) από όλα τα παραπάνω 4) Σε τι μετατρέπει ο ήλιος τις σταγόνες;  a) σε υδρατμούς b) σε βροχή c) δε γίνεται καμία μετατροπή 5) Πώς ονομάζεται αυτή η διαδικασία μετατροπής από υγρό σε αέριο;  a) Συμπύκνωση b) Εξάτμιση c) Τήξη d) Πήξη 6) Πώς ονομάζεται η διαδικασία που οι σταγόνες γίνονται σύννεφα; a) Εξάτμιση b) Συμπύκνωση  c) Τήξη d) Πήξη 7) Ποια είναι η κινητήριος δύναμη στον κύκλο του νερού; a) το νερό από τις λίμνες, τις θάλασσες και τα ποτάμια b) τα σύννεφα c) το έδαφος d) ο ήλιος 8)  Με τι μορφή επιστρέφει το νερό στην επιφάνεια της γης; a) Βροχή b) Χαλάζι c) Χιόνι d) Όλα τα παραπάνω 9) Πόσο είναι το πόσιμο νερό του πλανήτη; a) Είναι όλο πόσιμο b) Το μισό c) λίγο d) Άγνωστο 10) Γιατί μπορούμε να πιούμε μόνο τόσο λίγο a) Επειδή θα τελειώσει γρήγορα b) Δεν είναι καλό για τα ζώα της θάλασσας c) Είναι αλμυρό d) Είναι μολυσμένο e) Το α και το β f) Το γ και το δ

Καρανίκα: Ο κύκλος του Νερού

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?