1) Skrót to: a) kilka przypadkowych liter b) skrócone pojedyncze wyrazy pospolite i wyrażenia  c) zawsze pierwsze trzy litery jakiegoś wyrazu 2) Skrótowce to: a) skrócone wielowyrazowe nazwy instytucji, organizacji i urzędów b) kilka przypadkowych liter c) skrócone pojedyncze wyrazy pospolite i wyrażenia 3) Jak ortograficznie zapisujemy skróty, a jak skrótowce? a) skróty zapisujemy małymi literami, a skrótowce dużymi b) pisownia nie ma żadnego znaczenia c) skrótowce piszemy małymi literami, a skróty dużymi 4) Jakie wyróżniamy rodzaje skrótowców? a) sylabowce, literowce, zgłoskowce b) głoskowce, grupowce, sylabowce, mieszane c) sylabowce, głoskowce, literowce, grupowce 5) Czy skrót zapisujemy z kropką na końcu czy bez? a) to zależy b) nie ma to większego znaczenia c) jeśli skrót jest pierwszą literą lub pierwszymi literami skróconego wyrazu, wtedy stawiamy kropkę 6) Czy skrótowce zapisujemy z kropką na końcu czy bez? a) zawsze z kropką na końcu b) zawsze bez kropki c) nie ma znaczenia 7) SKS to: a) skrót b) skrótowiec c) nazwa 8) lek. med. to: a) skrótowiec b) skrót c) nazwa 9) W jakim przypadku skrót zapisany jest z kropką na końcu? a) kiedy skrót tworzy pierwsza litera wyrazu b) kiedy ostatnia litera skrótu jest jednocześnie ostatnią literą wyrazu c) kiedy skrót tworzy pierwsza i trzecia litera wyrazu 10) Kiedy skrót mgr zostanie poprawnie napisany z kropką na końcu? a) zawsze jest pisany z kropką na końcu b) nigdy c) w przypadku, gdy piszemy go w innym przypadku, niż mianownik

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?