Petr - Původně se jmenoval Šimon. Ježíš mu dal přezdívku, která znamená Skála. Je první mezi apoštoly., Filip - Pocházel z Betsaidy jako apoštol Ondřej. Dokázal dobře spočítat, kolik by stálo nasytit velký zástup lidí., Jakub Starší - Spolu s mladším bratrem je Ježíš pojmenoval „Synové hromu“. Jako první z apoštolů položil za víru svůj život., Matouš - Když ho Ježíš povolal, byl celníkem. Připisuje se mu autorství jednoho z evangelií., Bartoloměj - Když ho Filip přivedl za Ježíšem, řekl o něm Ježíš: „Je to pravý Izraelita, v němž není lsti.“, Ondřej - Byl rybářem na Genezaretském jezeře. Když poznal Ježíše, hned k němu přivedl také svého bratra., Jakub Alfeův - Nosí stejné jméno jako jeden z apoštolů, ale říká se mu „Mladší“. Možná byl s Ježíšem příbuzný., Tomáš - Vysloužil si přezdívku „nevěřící“, protože se chtěl dotknout Ježíšových ran po jeho zmrtvýchvstání., Juda - Moc o něm nevíme, ale evangelisté Matouš a Marek ho nazývají druhým jménem Tadeáš., Jidáš - Mezi apoštoly dělal pokladníka, ale občas nějaké peníze dal stranou pro sebe. Nakonec Ježíše zradil za třicet stříbrných., Šimon - Říkalo se mu Horlivec, pravděpodobně kvůli jeho prudké povaze., Jan - Byl mladším synem Zebedea. S Ježíšem zažil mimořádné události a říká se mu „Miláček Páně“.,

Jděte a učte všechny národy!

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?