C. Iulius Caesar nobis varias res de Gallia effert: - Gaj Julije Cezar nam iznosi različite stvari o Galiji., Gallia est omnis divisa in partes tres, ... - Cijela je Galija podijeljena na tri dijela..., , quarum unam incolunt ...quarum unam incolunt Belgae,  - ...od kojih jedan naseljavaju Belgi,, ...aliam Aquitani, tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. - drugi Akvitanci, a treći oni koji se vlastitim jezikom nazivaju Keltima, a našim Galima., Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt. - Ovi svi se između sebe razlikuju jezikom, ustanovama i zakonima., Horum omnium fortissimi sunt Belgae, - Od svih ovih najjači su Belgi,, ...propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, - ...zato što su najudaljeniji od načina življenja i obrazovanja provincije,, ...minimeque ad eos mercatores saepe commeant - i jer najmanje često k njima dolaze trgovci, atque ea quae ad effeminandos animos pertinent ferunt, - i donose ono što doprinosi slabljenju duha i, , proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, - i najbliži su Germanima koji stanuju s one strane Rena, quibuscum continenter bellum gerunt. - i s kojima neprestano vode rat.,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?