Create better lessons quicker
rădăcina, tulpina, frunza, floarea, fructul, sămânța.

Părțile unei plante

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives