1) מהו המנהג "קמחא דפסחא"? a) נתינת כסף לעשירים לקראת החג. b) נתינת כסף לעניים לקראת החג. c) נתינת כסף לבני ישראל כאשר יצאו ממצרים. 2) כמה זמן ארכה מכת החושך? a) שבוע שלם b) 28 שעות c) 3 ימים 3) מקורו של השם "פסח" הוא.. a) ה' דילג על בתי בני ישראל במצרים. b) ה' פסח על המצרים בארץ מצרים. c) ה' פסח על בנות ישראל. 4) מה זה כורך? a) מצה וחרוסת יחד. b) מצה ומרור יחד. c) כרפס ומרור יחד. 5) חג הפסחא הוא... a) חג יהודי, שם נוסף לחג הפסח. b) חג מוסלמי שמציין את תחייתו של מוחמד. c) חג נוצרי שמציין את תחייתו של ישו 3 ימים לאחר צליבתו. 6) חג הנביא שועייב הוא... a) חג דרוזי שחל 4 ימים. b) חג דרוזי שמציין את תחייתו של ישו. c) חג חופף לחג הפסח. 7) מהם ביצי פסחא? a) ביצים המחלקים לעניים. b) ביצים מעוטרות, אותם נוהגים להחביא בחג הפסחא ועל הילדים לחפש. c) ביצי שוקולד אותם מחלקים לילדים בחג.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?