ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO , OJCZE NASZ..., ZDROWAŚ MARYJO..., WIERZĘ W BOGA, OJCZE PRZEDWIECZNY OFIARUJĘ CI CIAŁO I KREW, DUSZĘ I BÓSTWO NAJMILSZEGO SYNA TWOJEGO, A PANA NASZEGO, NA PRZEBŁAGANIE ZA GRZECHY NASZE I ŚWIATA CAŁEGO..., 10 X - DLA JEGO BOLESNEJ MĘKI, MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS I ŚWIATA CAŁEGO, ŚWIĘTY BOŻE, ŚWIĘTY MOCNY, ŚWIĘTY A NIEŚMIERTELNY, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI I NAD CAŁYM ŚWIATEM 3X.

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?