חובה אזרחית , זכות בחירה, קואליציה, אופוזיציה, בחירות חשאיות , דמוקרטיה, קלפי, ממשלה, אחוז חסימה, תעמולת בחירות , שלטון העם , מצע מפלגה, בחירות יחסיות , מנדט, משקיף .

גלגל בחירות

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?