1) Kako se zove osoba na slici? a) Pitagora b) Arhimed c) Euklid 2) S kime je Arhimed razmjenjivao pisma? a) Pitagora b) Eratosten c) Apolonije 3) Za Pitagoru je prorečeno da će biti: lijep,koristan za ljudski rod i... a) samouk b) obrazovan c) mudar 4) Eulikida nazivaju „o stoicheiōtēs“ što znaci a) autor matematike b) autor elemenata c) autor oblika 5) Euklidovo djelo Elementi korišteno je kao... a) udžbenik matematike b) udžbenik filozofije c) filozofsko djelo 6) Koji je narod postavio zahtjev da svaki zaključak mora biti logički izveden iz određenih postavki. a) Egipćani b) Stari Grci c) Sumerani d) Arapi 7) Koliko su klasičnih problema geometrije postavili Grčki matematičari? a) 3 b) 5 c) 2 d) 4 8) Tko je postao poznat po uzviku “Heureka!” ? a) Pitagora b) Euklid c) Eratosten

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?