zawodowy - awans  z..., osobista - godność  o..., prawo - nienaruszalne  p..., prawa - poszanowanie p... , narodowa - tożsamość  n..., tradycji - zachowanie t..., praw - zrzekać się  p..., element - istotny e..., społeczny - obyczaj s...,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?