קָרוֹב - רָחוֹק, שָׁחֹר - לָבָן, קְּצַת - הָמוֹן, צָפוֹן - דָּרוֹם, יָקָר - זוֹל, רָחַב - צַר, יָם - יַבָּשָה, קָטָן - גָדוֹל,

משחק בתנועות חולם קמץ פתח ושוא

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?