Create better lessons quicker
الركوع: , السجود : , القيام : , الجلوس بين السجدتين : , التشهد : , السلام : , تكبيرة الإحرام : ,

مراجعة لخطوات الصلاة

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives