נָכוֹן: צָב קָטָן, יַלְדָּה בָּכְתָה, דָּג שָׂחָה בַּיָּם, בָּנָנָה רָקְדָה, הַשַּׁעַר לָבָן, לֹא נָכוֹן: טַוָס קָטָן, יַלְדָּה שָׂמְחָה, דָּג הָלַךְ לְאַט, בָּנָנָה בָּכְתָה, הַשַּׁעַר עָצַר,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?