1) מה מתחיל כמו תפוז? a) אשכולית b) תרנגול c) שולחן 2) מה מתחיל כמו עץ? a) עט b) רימון c) עלים 3) מה מתחיל כמו פרדס? a) גזע b) תפוח c) פרה 4) מה מתחיל כמו שבעת המינים?  a) שיר b) ארון c) שולחן 5) מה מתחיל כמו אשכולית? a) מכונית b) מעדר c) אפרוח 6) מהי האות הפותחת של המילה גזע?? a) ג b) ד c) ה 7) באיזה אות מסתיימת המילה תפוז? a) ח b) ג c) ז 8) טו בשבט מתחיל באות? a) ו b) ט c) ח

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?