1) Ona /wiedzieć/ a) wiedziała b) wiedzieła c) wiedziało 2) My /kobiety/ rozumieć a) rozumiałyście b) rozumiałyśmy c) rozumiały 3) On /chcieć/ a) chcieł b) chocieł c) chciał 4) Wy /mężczyźni/ słyszeć a) słyszaliście b) słyszeliście c) słyszeli 5) Ty /mężczyzna/ umieć a) umiałeś b) umiałaś c) umiał 6) Oni /znać/ a) zneli b) znali c) znały 7) Ja /kobieta/ musieć/ a) musiełam b) musiałem c) musiałam 8) Oni / rozumieć/ a) rozumieły b) rozumiali c) rozumieli 9) My /dzieci/ chcieć a) chciałyśmy b) chcieliśmy c) chciało 10) Ty / kobieta/ wiedzieć a) wiedziełać b) wiedzieła c) wiedziałaś

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?