1) Gdje je rođen Arhimed? a) Atena b) Knos c) Troja d) Sparta e) Sirakuza f) Kartaga 2) Što je izumio Arhimed? a) Arhimedov krug b) Arhimedov vijak c) Arhimedov let d) Arhimedov poučak e) Arhimedov koloturnik f) Arhimedov plug 3) Koja je Ediklova knjiga potaknula razvoj geometrije  oko 300. pr. Kr. a) Elementi b) Data c) Optika 4) Gdje je rođen Euklid? a) Korint b) Sirakuza c) Grčka d) Teba e) Sparta f) Atena 5) Kako se zovu Pitagorini učenici? a) nemaju ime b) Pitagorci c) Pitagorejci 6) Što je dokazao Pitagora ? a) teoriju evolucije b) Zbroj kuteva u trokutu jednak je kao dva prava kuta. c) uzrok Drugog svjetskog rata d) dao pretpostavku da se Sunce i planeti vrte oko Zemje 7) Koje od navedenog je jedno od Talesovih najvećih dostignuća? a) traganje za znanjem radi samog znanja b) pet pravilnih geometrijskih tijela c) razvoj znanstvene metode d) Otkriće iracionalnih brojeva. e) radoznalost spram prirodnih fenomena 8) Meton je: a) filozof b) matematičar c) fizičar d) astronom e) pjesnik f) kemičar 9) Bio je prvi astronom koji je svoja otkrića zapisivao precizno? a) točno b) netočno

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?