1) Tibul je umro  a) u dubokoj starosti u progonstvu. b) mlad od bolesti c) na Krfu d) na Crnom moru 2) Vergilije je napisao a) Eneidu, jer je August to tražio b) Tužaljke c) da sam sebi diže spomenik pomoću svojih stihova d) da se muči jer i voli i mrzi 3) Horacije a) šalje Eneju u podzemni svijet. b) neće sav umrijeti. c) je sam sebi pripremio natpis na grobu d) voli Lezbiju 4) Katul i a) Delija b) Valerija c) Lezbija d) Publija e) Semela f) Elizija 5) Savjete ženama za udaju daje a) Vergilije b) Tibul c) Horacije d) Katul e) Ovidije 6) Jak vjetar ni zub vremena ne mogu uništiti a) piramide b) stihove c) žensku ljepotu d) ljubav e) nostalgiju za domom 7) Ovidije je a) umro mlad u Rimu b) umro mlad na Krfu c) umro star u Rimu d) umro mlad u progonstvu e) umro star u progonstvu

Formativno II 6: Pjesnici Augustova doba

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?