1) Kojim dokumentom je predviđeno preuređenje Austro - Ugarske Monarhije iz dualističke u trijalističku? a) Krfskom deklaracijom b) Ženevskom deklaracijom c) Svibanjskom deklaracijom 2) Što je bio cilj Jugoslavenskog odbora? a) ujedinjenje svih Južnih Slavena u zajedničku državu b) ujedinjenje Južnih Slavena koji žive u Austro - Ugarskoj u zajedničku državu c) očuvanje Austro - Ugarske Monarhije 3) Kako se zvao predsjednik srbijanske vlade, zagovaratelj Velike Srbije? a) Svetozar Pribićević b) Nikola Pašić c) Ante Trumbić 4) Što nije predviđeno Krfskom deklaracijom 1917. godine, koja predlaže stvaranje zajedničke države Južnih Slavena? a) monarhija b) federacija c) parlament 5) Kada je proglašena Država SHS? a) 16. listopada 1918. b) 29. listopada 1918. c) 11. studenog 1918. 6) Tko je 1. prosinca 1918. proglasio ujedinjenje Države SHS i Kraljevine Srbije? a) Svetozar Pribićević b) Nikola Pašić c) regent Aleksandar Karađorđević 7) Kome pripisujemo riječi: "Gospodo! Još nije prekasno! Ne srljajte kao guske u maglu!"? a) Stjepanu Radiću b) Anti Trumbiću c) Petru I. Karađorđeviću 8) Kojim pojmom označavamo sustav državnog uređenja u kojemu tijela središnje vlasti donose sve odluke i zakone? a) unitarizam b) centralizam c) dualizam 9) Koje je godine potpisan Rapalski ugovor, kojim je Kraljevina Italija dobila Istru, Zadar, Cres, Lošinj, Lastovo i Palagružu? a) 1918. b) 1920. c) 1924. 10) Što znači kratica HPSS? a) Hrvatska pravna seljačka stranka b) Hrvatska pučka socijalistička stranka c) Hrvatska pučka seljačka stranka 11) Koje godine HPSS mijenja ime u HRSS (Hrvatska republikanska seljačka stranka)? a) 1920. b) 1925. c) 1927. 12) 28. lipnja 1921. godine Kraljevstvo SHS dobilo je Ustav, a on je poznat pod kojim nazivom? a) Vidovdanski ustav b) Beogradski ustav c) Lipanjski ustav 13) Kome je zabranjen rad Obznanom, a mandati u Narodnoj skupštini poništeni Zakonom o zaštiti države? a) radikalima b) demokratima c) komunistima 14) Seljačko demokratska koalicija nastala je 1927. udruživanje HSS-a i SDS-a, odnosno kojih političara? a) Pašića i Pribićevića b) Radića i Pribićevića c) Radića i Pašića 15) Tko je bio atentator u Narodnoj skupštini 20. lipnja 1928.? a) Puniša Račić b) Nikola Pašić c) Gavrilo Princip 16) Tko je ubijen u atentatu u Narodnoj skupštini 20. lipnja 1928.? a) Ivan Pernar i Pavle Radić b) Stjepan Radić i Ivan Granđa c) Pavle Radić i Đuro Basariček 17) Koje je godine, 6. siječnja, Aleksandar Karađorđević uveo svoju osobnu diktaturu? a) 1928. b) 1929. c) 1931. 18) Koji naziv nosi zajednička država Južnih Slavena od 1929. godine? a) Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca b) Kraljevina Srbija c) Kraljevina Jugoslavija 19) Tko je preuzeo vodstvo Hrvatske seljačke stranke nakon smrti Stjepana Radića? a) Vladko Maček b) Svetozar Pribićević c) Ante Pavelić 20) Koji pojam označava nametnuti ustav, ustav kojega je vladar donio bez sudjelovanja parlamenta? a) kraljevski ustav b) oktroirani ustav c) diktirani ustav

Hrvatska u sklopu Prve Jugoslavije

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?