Create better lessons quicker
“a dywedwch wrtho y caiff ef geffyl [iach] am bob un a [ddifethwyd]; ac ynghyd â hynny, fe gaiff ef, fel [tâl] am y sarhad [arno], [wialen] arian mor [drwchus] â’i [fys bychan] a [chydyd] ag ef ei hun, a [phlât aur] cyn [lleted] â’i wyneb; a dywedwch wrtho pa fath o [ŵr] a wnaeth [hynny], ac mai o’m hanfod innau y [gwnaethpwyd] hynny; ac mai brawd o’r un [fam] a mi wnaeth hynny, ac nad hawdd imi ei ladd na’i [ddifetha];.. “ac fe wnaf ei [heddwch] yn y [dull] y mynno ef ei hun.” .
by

Leaderboard

Community Mew CA5

United Kingdom

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c