Create better lessons quicker
Tetszőleges derékszögű [háromszögben] a [befogók] fölé írt [négyzetek] területeinek [összege] megegyezik az [átfogó] fölé írt [négyzet] területével..

Pitagorasz-tétel szövegkiegészítés

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives