1) Jak se jmenuje tento český hudební skladatel? a) Antonín Dvořák b) Bedřich Smetana c) Wolfgang Amadeus Mozart d) Johann Sebastian Bach 2) Jakou skladbu napsal? a) operu "Rusalka" b) hymnu "Kde domov můj" c) operu "Prodaná nevěsta" d) operu "Kouzelná flétna" 3) Jak se jmenuje tento český hudební skladatel? a) Bedřich Smetana b) Wolfgang Amadeus Mozart c) Johann Sebastian Bach d) Antonín Dvořák 4) Ve které zemi mimo Čech se proslavil? a) v Anglii b) v Německu c) v Rusku d) v Polsku e) v USA 5) Jak se jmenuje jeho nejslavnější opera? a) Prodaná nevěsta b) Aida c) Příhody lišky Bystroušky d) Rusalka 6) Jak se jmenuje tento německý skladatel? a) Antonín Dvořák b) Wolfgang Amadeus Mozart c) Bedřich Smetana d) Johann Sebastian Bach 7) Na který hudební nástroj uměl výborně hrát a napsal nejvíce skladeb. a) varhany b) housle c) kytara d) flétna e) cemballo f) trubka 8) Jak se jmenuje tento rakouský, světově proslulý hudební skladatel? a) Johann Sebastian Bach b) Bedřich Smetana c) Wolfgang Amadeus Mozart d) Antonín Dvořák 9) Ve kterém městě nejvíce působil a zároveň se tam proslavil? a) v Berlíně b) v Bratislavě c) v Moskvě d) ve Vídni e) ve Varšavě f) v Praze 10) Napsal tyto tři opery a) Rusalka b) Prodaná nevěsta c) Kouzelná flétna d) Aida e) Figarova svatba f) Don Giovanni

Hudební skladatelé- kvíz

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?