Egyházi rend - Papság, Keresztség - Isten gyermeke, Bérmálás - Szentlélek ajándékai, Eukarisztia - Szentáldozás, Bűnbocsánat szentsége - Szentgyónás, Betegek kenete - Utolsó kenet, Házasság szentsége - Esküvő,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?