1) Hľadáme vybrané slová a) b_strina b) m_ska c) r_bníček d) kop_to e) p_sanka f) zm_ja 2) Hľadáme slová, ktoré nepatria k vybraným slovám a) m_knúť b) m_halnica c) hr_zadlo d) pr_rodzene e) b_tkár f) p_sk

Vybrané slová po B, M, P, R

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?