apply for a job - ubiegać się o pracę, be unemployed - być bezrobotnym, claim expenses - ubiegać się o zwrot kosztów, earn a salary - dostawać pensję, fill in an application form - wypełniać formularz aplikacyjny, get a job - dostać pracę, get a pension - pobierać emeryturę, have a full-time job - pracować na pełen etat, have an interview - mieć rozmowę o pracę, lose a job - stracić pracę, sign a contract - podpisać umowę, work part-time - pracować na część etatu,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?