1) CE REPREZINTĂ NODUL DE REȚEA? a) Se numeşte nod de retea orice punct dintr-un circuit unde se întâlnesc cel puţin doi conductori b) Se numeşte nod de rețea orice punct dintr-un circuit unde se întâlnesc cel puţin trei conductori c) Se numeşte nod de rețea orice porţiune închisă dintr-un circuit 2) CE REPREZINTĂ LATURA DE REȚEA? a) Se numesc ramuri de reţea, porţiuni din reţeaua electrică cuprinse între două noduri nesuccesive b) Se numesc ramuri de reţea orice porţiune închisă dintr-un circuit care poate să nu conţină sursă c) Se numesc ramuri de reţea, porţiuni din reţeaua electrică cuprinse între două noduri succesive 3) CE REPREZINTĂ OCHIUL DE REȚEA? a) Se numeşte ochi de retea orice porţiune închisă dintr-un circuit care poate să nu conţină sursă, dar care nu are nici o ramificaţie (contururi poligonale închise, formate dintr-o succesiune de rezistori şi surse); b) Se numeşte ochi de retea orice punct dintr-un circuit unde se întâlnesc cel puţin trei conductori; c) Se numeşte ochi de retea contururi poligonale deschise, formate dintr-o succesiune de rezistori şi surse 4) Știind că I1=10A, I2=4A, I3=6A determinați valoarea I4 aplicând teorema I a lui Kirchhoff a) I4=20A b) I4=8A c) I4=0A d) I4=6A 5) Determinați valoarea intensității I2 știind că I1=5A, I3=3A, I4=2A. a) -6A b) 10A c) 6A d) -4A 6) Pentru ochiul de rețea O1din figură care expresie de aplicare a teoremei a II-a a lui Kirchhoff este corectă? a) E 1= I 1(R1 - r1 ) - I 2 R 2   b) E 1= I 1(R 1+ r1 ) - I2 R2 c) E 1= I1 (R1 - r 1) + I 1 R1 d) E 1= I1 (R 1 + r 1 ) + I 2 R 2 7) Determinați numărul de noduri, laturi și ochiuri independente din rețeaua electrică din figură? a) N=3, L=3, O=3 b) N=2, L=3, O=2 c) N=4, L=5, O=6 d) N=1, L=2, O=2 8) Pentru ochiul de rețea O2 din figură care expresie de aplicare a teoremei a II-a a lui Kirchhoff este corectă? a) -E2 = I3 (R3 + r2) + I2 R2 b) E2 = - I3 (R3 + r2) - I2 R2 c) E2 = I3 (R3 + r2) - I2 R2 d) E2 = I3 (R3 - r2) - I2 R2 9) Teorema întâi a lui Kirchhoff analizează relații dintre curenții care se întâlnesc într-un nod la un circuit electric și are enunțul.... a) suma curenților care intră într-un nod este egală cu suma curenților care ies din acel nod b) Suma algebrică a curenților care concură într-un nod nu este nulă c) suma algebrică a curenților care concură într-un nod este nulă 10) Pentru un circuit cu N noduri, câte relații distincte prin utilizarea legii întâi a lui Kirchhoff se pot scrie? a) N + 1 b) N c) N-1 11) Teorema a doua a lui Kirchhoff examinează relațiile dintre tensiunea la borne și căderile de tensiune pe o porțiune de circuit electric și are următorul enunțul a) Pentru un ochi de rețea suma algebrică a căderilor de tensiune pe laturile ochiului este egală cu suma algebrică a tensiunilor electromotoare din laturile acesteia b) Pentru un ochi de rețea suma algebrică a căderilor de tensiune pe laturile ochiului NU este egală cu suma algebrică a tensiunilor electromotoare din laturile acestea c) Suma algebrică a curenților care concură într-un nod este nulă 12) Pentru un circuit cu L laturi și N noduri câte relații distincte prin utilizarea legilor a doua a lui Kirchhoff se pot scrie? a) N+L b) NxL c) L - N d) L - N + 1 13) Legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit are următorul enunț: a) Intensitatea curentului electric, care trece printr-o porțiune de circuit, este invers proporțională cu tensiunea aplicată la capetele porțiunii de circuit și invers proporțional cu rezistența acelei porțiuni de circuit. b) Intensitatea curentului electric, care trece printr-o porțiune de circuit, este direct proporțional cu tensiunea aplicată la capetele porțiunii de circuit și invers proporțional cu rezistența acelei porțiuni de circuit. c) nu există nici o legătură între intensitatea curentului și tensiunea aplicată porțiunii de circuit 14) Să se calculează intensitatea curentului electric, care circulă printr-un bec cu rezistența de 100Ω, dacă tensiunea născutului este de 120V a) 12A b) 1,2 A c) 10mA 15) Ce diferență de potențial trebuie aplicată unui conductor cu rezistența de 2Ω, pentru a avea un curent de 60A a) 20V b) 220V c) 12V d) 120V 16) Motorului unei mașini de spălat i se aplică o tensiune de 120V, iar prin el circula un curent de 2A. Sã se calculeze rezistența motorului. a) R = UxI = 240 ohm b) R = U / I = 60 ohm c) R = I / U = 0,016 ohm

TEST_TEOREMELE LUI KIRCHHOFF_LEGEA LUI OHM

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?