Chloroplastowy DNA - Występuje w chloroplastach pod postacią koliście zamkniętych cząsteczek, Proplastydy - Formy młodociane, z których powstają wszystkie rodzaje plastydów, Stroma - Koloidalna substancja, która wypełnia wnętrze chloroplastów, Leukoplasty - Magazynują substancje zapasowe , Karotenoidy - Żółte oraz pomarańczowe barwniki , Tylakoidy - Błoniaste struktury, które mają postać płaskich woreczków lub kanalików, Białka i barwniki - Znajdują się w błonach tylakoidów, Chlorofil - Zielony barwnik, Skrobia - Substancja zapasowa u roślin , Chromoplasty - Występują w owocach,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?