1) Transport prosty może być ułatwiony: a) białkami błonowymi b) akwaporynami 2) Dyfuzja ułatwiona z białkami przekaźnikowymi służy do przenoszenia a) aminokwasów b) cząsteczek wody c) cukrów 3) Kurczenie się protoplastu i jego odstawanie od ściany komórkowej to a) plazmoliza b) deplazmoliza c) osmoza 4) Symport to a) transport większych cząsteczek przez błonę b) równoczesny transport dwóch cząsteczek w tym samym kierunku c) równoczesny transport dwóch cząsteczek w przeciwnych kierunkach 5) Transport ze środowiska komórki do jej wnętrza to a) endocytoza b) egzocytoza c) fagocytoza d) pinocytoza 6) W którym procesie metabolity są uwalniane z komórki? a) endocytozy b) egzocytozy c) dyfuzji prostej d) dyfuzji wspomaganej 7) Którym sposobem może być transportowana substancja przez błonę kom. nie będąc uzależnioną od jonów sodowych? a) dyfuzja prosta b) dyfuzja uławtiona c) transport aktywny wtórny d) transport aktywny pierwotny 8) Osmoza to typ a) dyfuzji ułatwionej b) dyfuzji prostej c) transportu aktywnego 9) Jeśli umieścimy komórkę w roztworze hipotonicznym to komórka: a) napęcznieje aż w końcu pęknie b) obkurczy się c) pozostanie w swojej oryginalnej formie 10) Komórka zwierzęca ma o wiele większe niż jej otoczenie stężenie jonów potasowych i o wiele mniejsze jonów sodowych. Dzieje się tak dzięki: a) transportowi biernemu (dyfuzji prostej) b) transportowi biernemu (dyfuzji ułatwionej) c) transportowi aktywnemu 11) Które z poniższych zdań jest fałszywe? Błony biologiczne.. a) są zbudowane z lipidów i białek b) są częściowo zbudowane z amfipatycznych lipidów c) są zwykle w stanie płynnym d) mają hydrofobowe i hydrofilowe regiony 12) Zgodnie z modelem płynnej mozaiki błony składają się z: a) płynnej dwuwarstwy fosfolipidowej, w której osadzone są białka b) fosfolipidów i kwasów nukleinowych c) płynnej dwuwarstwy fosfolipidowej, w której osadzone są węglowodany 13) Które zdanie jest fałszywe? Błony komórek eukariotycznych: a) zawierają duże ilości białek b) zawierają materiał genetyczny c) zawierają duże ilości cholesterolu d) zawierają duże ilości fosfolipidów 14) Połączenia umożliwiające przepływ wody, jonów i cząsteczek między sąsiednimi komórkami roślinnymi to: a) desmosomy b) złącza szczelinowe c) plazmodesmy d) strefy zamykające 15) Cholesterol znajduje się w komórce: a) bakterii b) grzybów c) roślin d) zwierząt

błony biologiczne + transport

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?