Slova v jiném tvaru - jedná se o pojmenování jedné a téže věci, u které změníme pouze koncovku: obyvatelé, byl, obyčeje, dobytku, byty, příbytky, bylinu, Přibyslavi, bydlíme, býci, kobylu, nábytkem, bystrého, Slova příbuzná k vyjmenovaným slovům, jedná se již o více věcí, které jsou např. menší, .....,muž x žena,.....: obyvatelka, ubyl, obyčejně, bylinka, nábytkový, bystře, kobylka, býček, přibývat, dobytčí, bytový, bydlení, přibyslavský, býčí, bylinářka,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?