masă - ma-să, vinete - vi-ne-te, păpușă - pă-pu-șă, castravete - cas-tra-ve-te, porumb - po-rumb, ardei - ar-dei, cal - cal, strugure - stru-gu-re, carte - car-te, mașină - ma-și-nă,

Despărțirea în silabe

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?