Create better lessons quicker
1) Osobnu higijenu ne možemo održavati bez... a) pomoći odraslih b) svježeg zraka c) vode 2) Ručak ne možemo pripremiti bez ... a) začina b) vode c) mesa 3) Najzdravije piće je... a) gazirani sok b) voda c) čaj 4) Tekućina bez boje, mirisa i okusa je... a) voda b) čaj c) gazirani sok 5) Vode koje teku u prirodi nazivamo... a) tekućice b) tekućine c) stajaćice 6) Tekućice su... a) bare i močvare b) pustinje i prašume c) rijeke i potoci 7) Rijeka je od potoka... a) veća b) ljepša c) čišća 8) Lokve, bare, močvare i jezera su... a) vode tekućice b) podzemne vode c) vode stajaćice 9) Prostranu slanu vodu nazivamo... a) more b) voda tekućica c) voda stajaćica 10) Osim u tekućem stanju, u prirodi vodu nalazimo i u... a) čvrstom i plinovitom stanju b) toplom i hladnom stanju c) čistom i zagađenom stanju 11) Voda u obliku vodene pare je u ... a) čvrstom stanju b) tekućem stanju c) plinovitom stanju 12) Voda iz tekućeg u čvrsto stanje prelazi pri temperaturi od... a) 100°C b) 0°C c) 4°C 13) Led na vodi pluta zato... a) što je smrznut b) što ima manju gustoću c) što je lagan 14) Voda u prirodi neprestano... a) raste b) smanjuje se c) kruži 15) Za vode tekućice kaže se da su...  a) slane b) slatke c) presušile 16) Jezera mogu biti... a) tekuća i stajaća b) prirodna i umjetna c) dobra i loša 17) Vode tekućice teku ... a) od ušća prema izvoru b) od početka prema kraju c) od izvora prema ušću 18) Odnos vode i kopna na Zemlji je... a) 3/4 b) 1/2 c) 1/3 19) Zemlju još nazivamo... a) žuti planet b) plavi planet c) zeleni planet 20) Voda je sastavni dio svih... a) ljudi b) životinja c) živih bića 21) Od ukupne količine vode na Zemlji pitke vode je... a) jako malo (0.03 %) b) puno (80 %) c) sva je pitka (100 %) 22) U vodi ... a) nema života b) žive mnoge biljke i životinje c) žive samo ribe i rakovi 23) Zagađenu vodu možemo pročistiti... a) filtriranjem b) miješanjem c) isparavanjem 24) Osim na površini Zemlje, pitke vode ima i ... a) u svemiru b) u podzemlju c) u moru 25) Prvi život na Zemlji razvio se u ... a) tlu b) zraku c) vodi

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives