Park je ____ uměle vytvořený ____. Je to zelená ____ ve městech, která slouží k rekreaci ____. V parcích často rostou jehličnany (smrk pichlavý, tis červený) i listnaté ____ ( jírovec ____). Nalezneme zde listnaté keře (zlatice střední, šeřík obecný) a okrasné ____ (růže). V parcích žijí často původně lesní druhy ( veverka ____, poštolka obecná). Můžeme v něm zahlédnout například ____ obecnou (obojživelník), holuba věžáka (pták), strakapouda velkého (____), netopýra hvízdavého (____), kosa ____ (pták).

Ekosystém park

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?