έγκριση, χειραψία, έλα εδώ, άρνηση, παράκληση, αποδοκιμασία, σταματώ, νίκη, χαιρετισμός ,

ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?