brak zaufania , problemy z wypracowaniem kompromisu, problemy z komunikacją, nieśmiałość, typ charakteru, rozkojarzenie, obawa przed oceną innych, przerzucanie odpowiedzialności, brak zaangażowania, nadmierny perfekcjonizm, niedopasowanie członków zespołu, arogancja, brak kultury organizacyjnej, brak lidera/chęć bycia liderem, kierowanie się własnymi potrzebami, brak właściwego podziału obowiązków, brak zaangażowania ze strony kierownictwa.

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?