1) Híres vadász Hunor és Magor édesapja a) Nimród b) Ügyek c) Árpád 2) Uralkodása alatt érte el a Hun Birodalom a legnagyobb kiterjedését a) Atilla b) Mundzuk c) Buda 3) A magyarság vándorlásának egyik állomása névadó törzsfője a) Levédi b) Örs c) Töhötöm 4) Magyar törzsfő Álmos fejedelem édesapja a) Árpád b) Ügyek c) Levédi 5) A magyarok vérszerződés útján fejedelemmé választották  a) Árpád b) Levédi c) Álmos 6) A Vereckei-hágón bevezette a magyarokat 895-ben a Kárpát-medencébe a) Árpád b) Taksony c) Géza 7) Az ő nevéhez köthető a kalandozó hadjáratok leállítása  a) Taksony b) Gyula c) Kend 8) Felvette a keresztény vallást és nekifogott a magyar állam megszervezésének  a) I István b) Géza fejedelem c) I András 9) A magyar állam megalapítója és a katolikus keresztény egyház megszervezője a) Szent László b) Könyves Kálmán c) Szent István 10) Szigorú törvények, első szentté avatások és Horvátország elfoglalása köthető nevéhez  a) III Béla b) II András c) Szent László 11) Művelt király aki elfoglalta Dalmáciát a) III Béla b) Könyves Kálmán c) IV Béla 12) Az ő nevéhez köthető a hivatalos írásbeliség és a királyi kancellária felállítása a) II András b) III András c) III Béla 13) Az ő idejében adták ki az Aranybullát  a) II András b) III András c) Kun László 14) Második honalapító királyunk volt a tatárjárás után a) III András b) IV Béla c) Kun László 15) Az ő idejében volt a rákosi országgyűlés a) III András b) Kun László c) V István 16) Az utolsó Árpád-házi király a) V István b) IV László c) III András 17) Az Anjou uralkodóház első királya  a) Károly Róbert b) Nagy Lajos c) Luxemburgi Zsigmond 18) Híres Anjou lovagkirály  a) Luxemburgi Zsigmond b) Nagy Lajos c) I Ulászló 19) Magyar királyként megszerezte a Német-római Birodalom császára rangot is a) Hunyadi Mátyás b) Luxemburgi Zsigmond c) II Ulászló 20) Híres törökverő uralkodó a) Hunyadi János b) Hunyadi Mátyás c) II Ulászló 21) Az igazságos magyar király  a) Hunyadi Mátyás b) Hunyadi László c) II Lajos 22) Az ő idejében zajlott le a Dózsa György vezette parasztlázadás a) I Ulászló b) II Ulászló c) II Lajos 23) Az ő idejében volt a mohácsi vész  a) I Ulászló b) V László c) II Lajos 24) Az Erdélyi Fejedelemség első fejedelme  a) Báthory István b) Szapolyai János c) János Zsigmond 25) Erdélyi fejedelem és lengyel király  a) Bethlen Gábor b) Báthory István c) Báthory András 26) Uralkodása szorosan összeköthető a 15 éves háborúval  a) Báthory András b) Fráter György c) Báthory Zsigmond 27) Jelentős szerepet játszott a 15 éves háború lezárásában a) Bocskai István b) Báthory András c) Kemény János 28) Uralkodása alatt volt az Erdélyi Fejedelemség aranykora  a) Bethlen Gábor b) I Rákóczi György c) II Rákóczi György 29) Az ő idejében fejlődött az Erdélyi Fejedelemség gazdasága, a reformáció és a könyvnyomtatás a) I Rákóczi György b) II Rákóczi György c) Rákóczi Zsigmond 30) Sikertelen hadjáratokat vezetett a lengyel korona megszerzéséért a) Rákóczi Zsigmond b) II Rákóczi György c) Thököly Imre 31) Részt vett a törökökkel az 1683 évi bécsi ostromban, majd a Habsburgok elfoglalalták az Erdélyi Fejedelemséget a) I Apafi Mihály b) Thököly Imre c) II Apafi Mihály 32) Kuruc hadvezér, aki rövid időn keresztül volt Erdély fejedelme is a) II Apafi Mihály b) Thököly Imre c) Teleki Mihály 33) Annak dacára, hogy a törökök és a németek is elismerték fejedelemnek soha nem uralkodott a) Teleki Mihály b) II Apafi Mihály c) Barcsay Ákos

Magyar történelmi személyek az őstörténettől az Erdélyi Fejedelemség végéig

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?