1) Kobyla bydlila v a) Bydžově b) Přibyslavi c) Bystřici d) Bylanech 2) Bydžov je a) obyčejné město b) malé město c) kouzelné město d) velké město 3) Konaly se tam a) kohoutí zápasy b) býčí zápasy c) žádné zápasy d) divoké zápasy 4) Statný býk přijel ze a) Maďarska b) Polska c) Prahy d) Španělska 5) Přivezl s sebou a) býlí b) kopretinu c) bylinu d) kobylu 6) Kobyle bylina a) nelíbila se b) zapáchala c) voněla d) ztratila se 7) Kobyla prodala býkovi a) příbytek 4 + 1 bez nábytku b) příbytek 3+1 a nábytek c) příbytek 3+1 bez nábytku d) příbytek 4 + 1 a nábytek 8) Celníci ji vrátili zpátky protože a) měla prošlý cestovní pas b) neměla cestovní pas c) ztratila cestovní pas d) měla špinavý cestovní pas 9) Kobyle zbyla a) zahrada b) ohrada c) přehrada 10) Ohrada stála u a) Bylan b) Přibyslavi c) Bydžova d) Bystřice

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?