Počelo je ὕδωρ - Tales, Počelo je je ἀήρ - Anaksimen, Počelo je broj - Pitagora, Počelo je je ἄπειρον - Anaksimandar, πάντα ῥεῖ - Heraklit, Osnivač Elejske škole - Parmenid , Bog je jedno i sve - Ksenofan, Elejska i Pitagorejska škola - Škole u Južnoj Italiji,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?