Memerhati - Proses mengumpul maklumat tentang objek dan fenomena menggunakan sebahagian atau semua deria., Mengelas - Proses memerhati dan mengenal pasti persamaan dan pembezaan antara objek., Mengukur dan menggunakan nombor - Proses menggunakan nombor untuk merekod ukuran dan fenomena., Membuat inferens - Proses untuk membuat kesimpulan awal tentang sesuatu objek atau kejadian berdasarkan pemerhatian yang dibuat., Meramal - Proses untuk membuat jangkaan bagi peristiwa yang akan berlaku., Berkomunikasi - Kemahiran untuk menyampaikan dan mempersembahkan idea atau maklumat dalam pelbagai bentuk., Pembaris - Alat mengukur panjang, Menghidu - "Bau sampah itu terlalu busuk" Deria apakah yang terlibat dalam kes ini?, Kilogram - Antara yang berikut, yang manakah bukan unit piawai bagi menentukan panjang?, Telinga - "Kuat betul letupan mercun tersebut" Organ deria apakah yang terlibat dalam kes ini?,

Unit 1: Kemahiran Saintifik (Tahun 3)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?