1) Произведението на 2 и 9 a) 16 b) 18 c) 19 2) Произмедение на 5 и 9 a) 45 b) 59 c) 14 3) За рождения си ден Иван получил от 4 деца по два подаръка. Колко подаръка получил? a) 8 b) 4 c) 12 4) На кой ред има грешка? a) 5. 9 = 45 b) 5 . 7 = 35 c) 5 . 8 = 48 5) Как се наричат числата при действие деление? a) делимо, делител, частно b) множител, множител, произведение c) умаляемо, умалител, разлика 6) Кое е вярно? a) 25 : 5 = 6 b) 25 : 5 = 5 c) 25 : 5 = 7 7) 45 : 5 = ? a) 9 b) 8 c) 7 8) Катя разделила 18 кокичета в 2 букета. По колка цветя има всеки букет? a) 9 b) 8 c) 3 9) В пет лифт кабинки пътували по 5 деца. Колко деца пътували с лифт? a) 15 b) 25 c) 10 10) В кой ред е записан израз, равен на 15 ? a) 3 . 5 + 3 . 5 b) 2 . 5 + 5 c) 4 . 5 - 10

Умножение и деление 2 клас

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?