1) Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ονομάστηκε έτσι, επειδή μιλούσε πολύ όμορφα και τα λόγια του ήταν πολύτιμα σαν το χρυσάφι. a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 2) Ο Μέγας Βασίλειος δεν ίδρυσε καμία πόλη. a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 3) Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος δεν ήταν ένας από τους 3 Ιεράρχες. a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 4) Οι 3 Ιεράρχες γιορτάζουν στις 31 Ιανουαρίου. a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 5) Οι 3 Ιεράρχες είναι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Αντώνιος. a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 6) Οι 3 Ιεράρχες είναι προστάτες των γραμμάτων. a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 7) Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ονομάστηκε έτσι επειδή μιλούσε για τον λόγο του Θεού. a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 8) Οι Ιεράρχες ονομάστηκαν και πατέρες της Εκκλησίας. a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 9) Οι Ιεράρχες της Εκκλησίας είναι 4. a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 10) Οι 3 Ιεράρχες μας μιλούν κυρίως για την αγάπη. a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 11) Η πόλη που ίδρυσε ο Μέγας Βασίλειος ονομάστηκε Μεγαλειάδα. a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 12) Ο Μέγας Βασίλειος ονομάστηκε «Μέγας», επειδή ήταν μεγάλη η πόλη που έκτισε. a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 13) Ο Μέγας Βασίλειος είπε ότι η φιλία είναι σαν τον θησαυρό. a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 14) Οι 3 Ιεράρχες ήταν σπουδαίοι ρήτορες, μιλούσαν δηλαδή πολύ όμορφα. a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ 15) Οι 3 Ιεράρχες γιορτάζουν κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου. a) ΣΩΣΤΟ b) ΛΑΘΟΣ

Παιχνίδι ερωτήσεων για τους 3 Ιεράρχες - Δημιουργός: Τάνια Μάνεση

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?