1) Kto ustanowił sakrament pokuty? a) Pan Jezus b) Kościół c) Apostołowie 2) Kiedy został ustanowiony sakrament pokuty? a) Podczas Ostatniej Wieczerzy b) W chwili śmierci na krzyżu c) Po zmartwychwstaniu 3) Kto odpuszcza nam grzechy? a) Ksiądz b) Pan Jezus c) Kościół 4) Jakie są warunki dobrej spowiedzi? a) Mocne postanowienie poprawy, zadośćuczynienie,rachunek sumienia,szczera spowiedź,żal za grzechy b) Rachunek sumienia, szczera spowiedź, żal za grzechy, zadośćuczynienie,mocne postanowienie poprawy c) Rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu 5) Który z warunków spowiedzi jest najważniejszy? a) szczera spowiedź b) żal za grzechy c) rachunek sumienia 6) Sakrament pokuty daje nam... a) spokój sumienia b) pojednanie z Bogiem i wspólnotą Kościoła c) wstęp do nieba 7) Żeby w sakramencie pokuty dokonało się nasze zbawienie trzeba... a) ucałować stułę b) przyjąć dar Bożego przebaczenia c) odprawić pokutę 8) W sakramencie pokuty otrzymujemy odpuszczenie grzechów, ale pozostaje... a) ślad w naszej pamięci b) do odpokutowania kara,która nam się należy c) wątpliwość, czy wszystko wyznaliśmy 9) Dobrze przeżywany sakrament pokuty pomaga nam... a) w dobrym samopoczuciu b) autentycznie wzrastać w świętości c) rozpoznawać mechanizmy psychologiczne, które nami kierują 10) Z sakramentu pokuty mogę korzystać... a) raz w miesiącu b) co dwa tygodnie c) zawsze, gdy czuję, że pojawił się grzech, który zamyka mi drogę do Boga

test o sakramencie pokuty

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?