Create better lessons quicker
Bydd cynllun bloc yn rhoi golwg oddi uchod ar y safle arfaethedig mewn perthynas â’r ardal oddi amgylch., Bydd cynllun golwg yn dangos lleoliad nodweddion yr adeilad, megis drysau a ffenestri o ochr benodol., Bydd cynllun llawr yn dangos meintiau ystafelloedd o fewn yr adeilad, lleoliad waliau mewnol ac amrywiol elfennau megis ystafelloedd ymolchi, cynteddau a cheginau., Bydd cynllun safle yn rhoi lleoliad yr adeilad arfaethedig a chynllun cyffredinol y ffyrdd, y gwasanaethau a’r draeniau ar y safle.,

Dehongli Ffynonellau Gwybodaeth

Leaderboard

Community ColegSirGar Planning

United Kingdom

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives