Create better lessons quicker
Bydd cynllun bloc yn rhoi golwg oddi uchod ar y safle arfaethedig mewn perthynas â’r ardal oddi amgylch., Bydd cynllun golwg yn dangos lleoliad nodweddion yr adeilad, megis drysau a ffenestri o ochr benodol., Bydd cynllun llawr yn dangos meintiau ystafelloedd o fewn yr adeilad, lleoliad waliau mewnol ac amrywiol elfennau megis ystafelloedd ymolchi, cynteddau a cheginau., Bydd cynllun safle yn rhoi lleoliad yr adeilad arfaethedig a chynllun cyffredinol y ffyrdd, y gwasanaethau a’r draeniau ar y safle.,

Dehongli Ffynonellau Gwybodaeth

by ColegSirGar

Leaderboard

Community ColegSirGar Planning

United Kingdom

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives