Creează lecții mai bune mai repede
Comunitate

Hrvatski jezik 1 razred tena lana

10000+ rezultate pentru "hrvatski jezik 1 razred tena lana"

Na slovo, na slovo...
Na slovo, na slovo... Găsește perechea
RIJEČ POČINJE NA SLOVO_2
RIJEČ POČINJE NA SLOVO_2 Potrivește
Hrvatski  1.razred
Hrvatski 1.razred Adevărat sau fals
 Kviz znanja 1.razred
Kviz znanja 1.razred Chestionar
Pismenost - peti razred OŠ V. Holjevca
Pismenost - peti razred OŠ V. Holjevca Chestionar
BORBA ZA HRVATSKI JEZIK
BORBA ZA HRVATSKI JEZIK Chestionar concurs
POREDAJ PRAVILNO - REČENICA MORA IMATI SMISAO.
POREDAJ PRAVILNO - REČENICA MORA IMATI SMISAO. Rearanjează
SLOVO H
SLOVO H Căutarea de cuvânte
Počinje slovom K i počinje  slovom L  (1.r)
Počinje slovom K i počinje slovom L (1.r) Adevărat sau fals
Na kojem je mjestu glas L / glas E?
Na kojem je mjestu glas L / glas E? Chestionar
ABECEDA
ABECEDA Chestionar concurs
 Čitanje rečenica i prijepis.
Čitanje rečenica i prijepis. Roata aleatoare
Rečenice
Rečenice Anagramă
Riječ počinje na slovo_1
Riječ počinje na slovo_1 Perechile
REČENICA
REČENICA Rearanjează
Slovo, riječ, rečenica
Slovo, riječ, rečenica Chestionar concurs
Rečenica
Rečenica Sparge balonul
1. razred - Rečenice
1. razred - Rečenice Anagramă
Složi rečenice
Složi rečenice Magneți de cuvinte
Glasovi (Č i Ć, IJE i JE, Š i Đ)
Glasovi (Č i Ć, IJE i JE, Š i Đ) Potrivește
Veliko početno slovo_2
Veliko početno slovo_2 Adevărat sau fals
Imena sa slovima Z i Ž
Imena sa slovima Z i Ž Anagramă
Hrvatska abeceda
Hrvatska abeceda Chestionar
POSJET IZ SVEMIRA
POSJET IZ SVEMIRA Chestionar
Slova do F
Slova do F Găsește perechea
DOPUNI REČENICE
DOPUNI REČENICE Cuvântul lipsă
Posvojni i opisni pridjevi, 4.r.
Posvojni i opisni pridjevi, 4.r. Chestionar
Pisanje kratica
Pisanje kratica Găsește perechea
Atribut/apozicija
Atribut/apozicija Chestionar
GLAGOLSKI OBLICI, PREZENT, PERFEKT
GLAGOLSKI OBLICI, PREZENT, PERFEKT Potrivește
Lirika- izražajna sredstva
Lirika- izražajna sredstva Potrivește
Redoslijed riječi u rečenici (2.r)
Redoslijed riječi u rečenici (2.r) Magneți de cuvinte
Vrste riječi - imenice, glagoli i pridjevi  (3.r)
Vrste riječi - imenice, glagoli i pridjevi (3.r) Sortare în funcție de grup
COLOURS
COLOURS Adevărat sau fals
Feelings
Feelings Potrivește
Veliko slovo u imenima ustanova, škola, poduzeća ( 3. r)
Veliko slovo u imenima ustanova, škola, poduzeća ( 3. r) Sortare în funcție de grup
Veliko početno slovo u imenima ulica i trgova
Veliko početno slovo u imenima ulica i trgova Adevărat sau fals
Pisanje glasova č, ć, dž, đ
Pisanje glasova č, ć, dž, đ Chestionar
Oscar Wilde, Sretni kraljević
Oscar Wilde, Sretni kraljević Roata aleatoare
Pisanje č, ć, dž, đ, ije, je
Pisanje č, ć, dž, đ, ije, je Chestionar
Kviz znanja o književnim djelima
Kviz znanja o književnim djelima Chestionar
Pridjevi - 5. razred
Pridjevi - 5. razred Cuvântul lipsă
Padeži
Padeži Lovește cârtița
Basna
Basna Cuvinte încrucişate
Pridjevi (3.r)
Pridjevi (3.r) Adevărat sau fals
OBITELJ
OBITELJ Găsește perechea
Pridjevi
Pridjevi Sortare în funcție de grup
Hrvatski književni jezik i narječja
Hrvatski književni jezik i narječja Potrivește
Književni jezik i zavičajni govor
Književni jezik i zavičajni govor Potrivește
prepositions of time - IN, ON, AT
prepositions of time - IN, ON, AT Cuvântul lipsă
IMENICE 2.razred
IMENICE 2.razred Căutarea de cuvânte
Hrvatski novac, 1.razred
Hrvatski novac, 1.razred Potrivește
Veliko početno slovo u imenima naseljenih mjesta
Veliko početno slovo u imenima naseljenih mjesta Sortare în funcție de grup
Č ili Ć
Č ili Ć Adevărat sau fals
REDNI BROJEVI DO 20-1.razred
REDNI BROJEVI DO 20-1.razred Perechile